Eluloost

Rein Sepp sündis 23. IV 1921
1940 lõpetas Tartus Treffneri Gümnaasiumi
1940-42 õppis  Tartu Ülikoolis peamiselt germaani filoloogiat
Mobiliseeriti Saksa sõjaväkke, oli metsavend
1949-56 Vorkuta vangilaagris
1957.-st aastast pühendus kirjanduslikule tööle
1971 asus elama Lätimaale Ipiki külla Eglitési tallu
Suri 25. I 1995


Rein Sepp sündis Tartus advokaadi Johan Sepa pere esimese lapsena, tema ema Melania suri sünnitusel. Rein kasvas mitme vanaema ja kõigi sugulaste hoole all Tartus ja Ipikul. Endise Saarde kihelkonna piirimail pidasid koos neli venda suurt Vingali talu, mis asub Rein Sepa hilisema elupaiga Eglitési lähedal. Seal veetis Rein Sepp kõik oma lapsepõlve suved. Hilisema maadejagamisega on need Mõisaküla lähedased maad saanud Läti riigi omandiks.

Treffneri gümnaasiumi, mille õpetajaskonda Rein Sepp ikka tänutundega meenutas, oli tema kujunemises oluline osa, nagu ka ajaloolasest lellel Hendrikul, kelle käsikirjade ümberkirjutamisega ta taskuraha teenis. Rein Sepp oli korp! Sakala liige. Germanistika-, vähemal määral bibliograafiaõpingud Tartu Ülikoolis katkestas sõda, mis tõi endaga kaasa 1943. a. Saksa väeteenistuse. Algul oli ta staabikirjutaja Elvas, hiljem sõjakirjasaatja rindel. Olles seotud Eesti Rahva Muuseumi varade päästmisega, sattus Rein Sepp Läänemaale, kus varjas 1944–1946 end kuni amnestiani metsavennana. Sellest ajast on pärit ka eluaegne sõprus Artur Alliksaarega. Seejärel töötas kuni 1949. aastani Harjumaal Saida sovhoosis raamatupidaja ja brigadirina.

Rein vangistati 1949, järgnevad seitse aastat möödusid poliitvangina Tallinnas, Leningradis ja Vorkutas. Vabanedes asus ta elama Läänemaale Ristile, hiljem elas Pärnumaal Kergus ning 1970. aastast alates Ipikul. Uue elupaiga soetas ta «Vanema Edda» tõlke honorari eest, edaspidi valmisid seal tähelepanuväärsed germaani eeposte «Nibelungide laul», «Beowulf», Wolfram von Eschenbachi «Parzivali» ning «Noorema Edda» ja «Anglosaksi kroonikate ja poeemide» eestindused, samuti tõlked hollandi ja saksa kirjandusest.

Eglitési talukoht ja sealne ümbruskond oli Rein Sepale väga tähtis. Oma kodu kujundas ta kooskõlas arusaama ja ettekujutusega muinaspõhja inimvaatest.

Rein Sepp suri 25. jaanuaril 1995 ning tema kindla soovi kohaselt maeti ta oma kodu õunapuuaeda.